1

Tipus de naus industrials

Naus industrials: de Tipus A

Aquest tipus d'establiments industrials són els més restrictius i exigents per mesures de prevenció d'incendis. Això és pel fet que ocupen parcialment l'edificació i per això, són les que generen més problemes en cas d'incendi.

Naus industrials: de Tipus B
Són els establiments que tenen la seva estructura, envans i sostres aïllats dels edificis confrontants, tant si estan adossades, com si té una distància no superior a 3 metres entre si.

Naus industrials: de Tipus C
Són les naus industrials que abasten el total de l'edificació i es troben a una distància major de 3 metres d'altres edificis pròxims. En aquesta separació no poden trobar-se elements que puguin propagar incendis..

0 COMENTARIS

Deixa el teu comentari