1

Com escollir una nau industrial

Un dels aspectes més importants a valorar en el moment d'iniciar una activitat, són les condicions que ha de complir l'establiment respecte a la protecció contra incendis.

En les naus industrials en particular, els requeriments els imposa el RSCIEI, Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials.

El RSCIEI contempla 5 tipus de configuració dels establiments industrials, identificats per les lletres A B C D E.

Aquestes configuracions fan referència a la major o menor facilitat de propagació d'un incendi respecte dels establiments industrials contigus, sent els establiments de tipus Als quals permeten una més fàcil propagació de l'incendi i els de tipus E els que ofereixen una major resistència.

Com classificar la nau industrial?

Són els que ocupen parcialment un edifici. Les configuracions possibles són en vertical i en horitzontal.

Tipus A vertical: són els edificis industrials en els quals les activitats ocupen totalment o parcialment una o més plantes de l'edifici.

Tipus A horitzontal: es dóna en conjunts de naus adossades en els quals les edificacions comparteixen estructura i/o parets amb les naus veïnes.

Les dues configuracions de naus segons Tipus A so les més problemàtiques en cas d'incendi i per això la normativa aplicable és més exigent i restrictiva.

– Establiments industrials de tipus B

L'establiment industrial té estructura, parets i cobertes independents dels establiments contigus, tant si les naus són adossades com si la separació entre elles és menor de 3 m.

- Establiments industrials de tipus C

L'establiment industrial, a més d'ocupar totalment un edifici, està a una distància d'edificacions de tercers, superior a 3 m. L'espai de separació ha d'estar lliure d'elements que poguessin propagar un foc.

- Establiments industrials de tipus D

L'establiment industrial ocupa un espai obert, que pot estar parcial o totalment cobert, però que disposa d'almenys una de les façanes sense tancament lateral, és a dir una de les façanes és totalment oberta.

- Establiments industrials de tipus E

L'establiment industrial ocupa un espai obert, que pot estar parcial cobert fins a un 50%, però que disposa d'almenys una de les façanes sense tancament lateral, és a dir una de les façanes és totalment oberta.

Una vegada triada la nau on situar l'activitat, s'haurà d'estudiar quins equipaments de protecció contra incendis requereix per a complir el RSCIEI, tenint en compte la quantitat de productes combustibles, la perillositat d'aquests productes i la superfície ocupada.

Si és necessari afegir o rectificar les instal·lacions de protecció contra incendis, s'haurà de valorar el cost de l'adequació i acordar qui ha d'assumir-lo, el propietari o l'empresa que exercirà l'activitat.

0 COMENTARIS

Deixa el teu comentari