Altres Característiques

Blog

Actualitat

El Banc d’Espanya preveu un impacte del COVID-19 “molt pronunciat” en el PIB i en l’ocupació però “transitori”

El Banc d’Espanya estima que la magnitud de l’impacte de la pandèmia del COVID-19, incloent-hi el procedent de les “necessàries” mesures de contenció adoptades, serà “molt pronunciada” sobre l’activitat econòmica i l’ocupació en el curt termini, però “fonamentalment transitori”, malgrat l’elevada incertesa respecte a la intensitat i la durada de la pertorbació. En tot cas, […]

Read more

Compara